Индивидуалната тренировка с инструктор представлява тренировка, изготвена от самия инструктор преди това или спонтанна тренировка, според желанието на клиента, която е определена и съобразена с изброените по-горе фактори (начин на живот, ниво и адаптация на трениращия, здравословен статус). Продължителността варира от 45 мин. до 1ч 20 мин., като структурата и се състои от 3 части (подготвителна, основна и заключителна).
Записват се резултати, следи се сърдечен ритъм и с всяка тренировка се гради адаптацията и нивото на трениращия.