Така се нарича процедурата по измерване на мазнини с уреда калипер. Калиперът, бил той механичен или електричен, представлява щипка, с която чрез контролиран натиск можем да захващаме кожните гънки, които искаме да измерим. Защипаната кожна гънка включва всички пластове на кожата и подкожния слой мазнини. Броят и местоположението на кожните гънки се определя от пола и възрастта на човека. Измерващият просто следва даден стандарт за замерване и сравнява резултатите със статистически доказали се таблици.