Тренировъчната програма се изготвя на принципа на нивото и адаптацията на трениращия, както и на здравословния му статус. Тренировките трябва да бъдат минимум 3 пъти седмично, защото при провеждане на дадена тренировка се осъществяват промени на клетъчно ниво, които траят до максимум 40-48 часа, следователно, ако не се поднови тренировъчният процес, ефекта се губи.