Хранителният режим е строго индивидуален за всеки един човек. Той се изготвя според пола, възрастта, ръст, килограми, двигателната активност, здравословния статус на трениращия и най-вече според целите. Режима се изготвя от сертифициран специалист (инструктор), като към него се оформя допълнителен документ (основни принципи на храненето), чрез които се изгражда стереотип на хранене.